Arbetsterapi

Arbetsterapi underlättar för dig att klara dig själv. Denna hjälp får du av en arbetsterapeut.


arbetsterapi

Om du har rätt till arbetsterapi

Om du har skadat dig eller har en medfödd funktionsnedsättning så har du rätt till arbetsterapi.

Beroende på hur din funktionsnedsättning ser ut så finns det olika former att hjälp av få. Exempelvis så kan du som har fått en stroke få hjälp att komma tillbaka till arbetet, medan du som är äldre kan få hjälp med att förhindra fallolyckor i hemmet genom att förhindra fallrisker.

Andra tillstånd, sjukdomar och nedsättningar som du kan behöva hjälp av en arbetsterapeut är exempelvis vid demens, depression, nedsatt syn, funktionsnedsättningar, ADHD, autism, smärta, stress eller rörelsesjukdomar.

Hjälp till anhöriga för avlastning

Även du som anhörig kan få hjälp av en arbetsterapeut genom att exempelvis hjälpa dig hitta balans mellan aktivitet och vila och hjälpa dig att hitta saker som underlättar vardagen som ger dig avlastning från din närstående.

Ta kontakt med en arbetsterapeut

Du kan vända dig direkt till en arbetsterapeut. Men om du inte vet vart du ska vända dig ska du ta kontakt med din kommun eller din vårdcentral för hjälp om vart du kan vända dig för arbetsterapi.