Hemrehab – rehabilitering i hemmet

Om du ofta behöver göra rehabiliteringsövningar kan hemrehab vara något för dig. Då hjälper en arbetsterapeut och en sjukgymnast dig med övningar som du sedan utför hemma.


Hemrehab

Rehabilitering för ökad förmåga

Människor som är sjukskrivna, skadade eller på annat sätt har nedsatt funktionsförmåga kan få stöd och hjälp genom rehabilitering. Rehabiliteringen ska göra att du får tillbaka din förmåga eller att du i alla fall ökar din förmåga att exempelvis röra dig normalt igen.

Olika typer av rehabilitering
  • Medicinsk rehabilitering – om du ska förbättra en nedsatt funktion.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering – om du ska få tillbaka eller behålla din arbetsförmåga.
  • Yrkesinriktad rehabilitering – hjälp för dig som arbetssökande med särskilda behov för att komma ut i arbetslivet.
  • Social rehabilitering – för dig som behöver hjälp med det sociala livet.

Hemrehab när det passar dig bättre

Du kan få rehabilitering både på en mottagning eller i ditt hem. Vad du väljer beror på vad du behöver hjälp med och vad som gör att du blir bra på kortast möjliga tid.

Om du har skadat dig och du behöver göra vissa övningar väldigt ofta kan hemrehabilitering passa dig bättre. Då får du övningar som en sjukgymnast och en arbetsterapeut bestämt åt dig och så utför du dessa enligt schema.

Hemrehabilitering kan också passa dig som behöver träna på att göra vardagliga saker hemma. Då hjälper en arbetsterapeut och en sjukgymnast dig att träna på att göra vardagliga saker så som att komma ur sängen, att klä av och på dig, gå i trappan, tvätta och städa och andra vardagliga handlingar. Detta för att du ska få en ökad frihet.

Dessa ingår i ett hemrehabteam

Ett rehabteam som kommer hem till dig består ofta av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och/eller rehabassistenter.

Ersättning vid rehabilitering

Rehabiliteringspenning

Om du är anställd och inte kan arbeta på grund av din rehabilitering har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller även om du bara delvis är borta från arbetet.

Det är när du har gjort en rehabiliteringsplan tillsammans med Försäkringskassan som du kan få rehabiliteringspenning. Exempelvis om du arbetstränar, går i ett arbetsinriktat rehabiliteringsprogram eller går på en utbildning.

Din rehabiliteringspenning är lika mycket som din sjukpenning. Hur mycket du får ut beror på din lön innan du blev sjukskriven och på hur länge du har haft sjukpenning.

Normal sjukpenning är 80 procent av din inkomst. Du kan normal få sjukpenning i högst 364 dagar. Efter det måste du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Då får du bara 75 procent av din inkomst till skillnad från tidigare på normalnivå 80 procent. Sjukpenning på fortsättningsnivå kan du få i högst 550 dagar.

Så beroende på var du ligger; normalnivå eller fortsättningsnivå så får du 75 procent eller 80 procent av din inkomst.

Särskilda bidrag

Du kan också få särskilda bidrag om du behöver resa för att vara med i rehabiliteringen, eller bidrag för avgifter och läromedel.